Help ons het sociaal-liberaal gedachtegoed groot te maken

Sociaal-liberalisme

"Vrijheid (libertas) in verbondenheid (societas)"

Democratie is meer dan stemmen

De democratie is in beweging. Nationaal en lokaal klinkt de roep om vernieuwing en wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Sociaal-liberalen zijn het aan hun stand verplicht om aan die ontwikkeling bij te dragen, stellen Daniël Boomsma en Susanne Dallinga.