Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

maandag 29 juni 2015

Zomereditie van de Idee is uit! De slag om duurzame energie

Windmolens, zonnepanelen en CO2-opslag: de duurzame energietransitie lijkt vooral een technisch vraagstuk. Maar dat is het zeker niet. Elke transitie brengt politieke strijd, onenigheid, destabilisatie en onzekerheid met zich mee. Dit zomernummer van de Idee gaat over de slag om duurzame energie en schetst hoe een sociaal-liberale energietransitie eruit zou kunnen zien. Het gaat om de vraag over de wereld waarin we eigenlijk willen leven, en welke waarden we daarbij belangrijk vinden. We kijken dus onder meer naar de politiek achter de duurzame energietransitie. Volgens onderzoekers Rick Bosman en Derk Loorbach wordt dit een slagveld, omdat oude en nieuwe belangen botsen. Jan Terlouw ziet voor iedereen, van burger tot bedrijfsleven, een rol weggelegd in de duurzame energietransitie.

Ook discussiëren het wetenschappelijk bureau van de GroenLinks, Bureau De Helling,  en de Van Mierlo Stichting over voor hen belangrijke waarden. Dat bij D66 het vrije individu centraal staat, betekent niet dat ‘groen’ daar ondergeschikt aan is. Daarnaast komt in dit nummer een andere politieke discussie aan bod; Coen Brummer en Abele Kamminga plaatsen kritische kanttekeningen bij het principe van het basisinkomen. ‘Wie onderdeel is van de samenleving, moet daar ook een bijdrage aan leveren – dat is rechtvaardig. Een basisinkomen zet dit principe op zijn kop en biedt rechten zonder plichten,’ schrijven ze.

Losse nummers van Idee zijn te koop via Magzine.nu. Mocht u een abonnement op Idee overwegen, dan sturen we u graag een proefnummer toe. Stuur een mail naar: idee@d66.nl.