Help ons het sociaal-liberaal gedachtegoed groot te maken

dinsdag 11 april 2017

Nieuwe ronde, echte kansen: Een sociaal liberale visie op de toekomst van werk

Nieuws: Op 5 juli organiseert de Van Mierlo Stichting in samenwerking met Thema Afdeling Economie een discussieavond over de arbeidsmarkt.

Hoe zien we de toekomst van werk? Flexibel, vast of geen van beide? Op 5 juli presenteert de Mr. Hans van Mierlo Stichting haar visie voor een arbeidsmarkt die is toegerust op verandering. Een arbeidsmarkt waarin we investeren in mensen met scholing, met kansen en herkansingen op werk dat loont en voldoening geeft. Tijdens deze discussieavond zetten we de kern van onze visie uiteen en bespreken we concrete oplossingsrichtingen. We maken werk van een ‘leven lang leren’, kijken naar het Deense ‘flexicurity’  model voor contracthervorming en zetten in op nieuwe zekerheden: één stelsel van sociale verzekeringen voor alle werkenden ongeacht contractvorm.

De avond bestaat uit een korte presentatie van de publicatie Nieuwe ronde, echte kansen: een sociaal-liberale visie op de toekomst van werk. Hierop volgt een reactie van Alexander Rinnooy Kan, Eerste Kamerlid voor D66, en zal er ruimte zijn voor vragen en discussie.

Datum: woensdagavond 5 juli.
Plaats: Rotterdam.
Locatie en tijd: H2OTEL, aanvang 19.15 uur (inloop 19.00 uur) tot 21.15 uur
Aanmelden kan per e-mail: secretaris@d66economie.nl.

Klik hier voor een samenvatting van de publicatie.
De gebonden versie kunt u bestellen via onze webshop.

Door Marthe Hesselmans, wetenschappelijk medewerker bij de Van Mierlo Stichting.