Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

donderdag 26 april 2018

Symposium ‘De mens en zijn DNA’ 8 juni in Rotterdam

8 juni 2018 (15:15-17:00), Erasmus MC, Rotterdam

De biomedische technologie zit in de lift. Met de ontdekking van DNA knip-en-plak techniek CRISPR/cas9 zijn de potentiële mogelijkheden om zeer gericht het menselijk genoom te wijzigen, flink uitgebreid. Welke kansen biedt die technologie? Wat zijn de ethische valkuilen en grenzen met betrekking tot de maakbaarheid van de mens die het met zich meebrengt? Mogen we naast ziektes genezen ook mensen ‘verbeteren’? En nu we zo ingrijpend kunnen sleutelen aan de mens, is het ook de vraag wat ‘de mens’ eigenlijk is?

Op vrijdag 8 juni van 15:15 tot 17:00 (inloop 14:45) organiseert de Van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66, een symposium in het kader van het verschijnen van de bundel Over medische ethiek gesproken. Bespiegelingen op leven, levenseinde en zorg. In deze essaybundel verkent de Mr. Hans van Mierlo Stichting de medische ethiek. Auteurs belichten daarom vanuit verschillende wetenschappelijke en levensbeschouwelijke perspectieven concrete vraagstukken rond biomedische technologie, het levenseinde en kosten en grenzen in de zorg. Onder meer de wetenschappelijke bureaus van de ChristenUnie en SGP leverden een bijdrage, net als het Rathenau Instituut en wetenschappers verbonden aan onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dit symposium staat de biomedische technologie centraal, zoals CRISPR. Deze middag zal een eerste exemplaar van de bundel worden overhandigd aan Tweede Kamerlid voor D66 Pia Dijkstra. Met hoogleraar ethiek en biomedische innovatie en Eerste Kamerlid voor D66 Annelien Bredenoord, bioloog en hoogleraar humane voortplantingsgeneeskunde Sjoerd Repping filosoof en publicist Marcel Zuijderland en onderzoekster aan de Universiteit Twente Mirjam Schuijff gaan we over bovenstaande thematiek in gesprek. Eline Bunnik, ethica en postdoc onderzoeker aan het Erasmus MC, zal een column voordragen.

Locatie: Erasmus MC, Wytemaweg 80, 3015 CN, Gebouw Fe, Collegezaal 1 (EG360). Klik hier voor een routebeschrijving.

U kunt zich hier aanmelden.