Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

donderdag 11 oktober 2018

D66 moet de scheidslijn tussen insiders en outsiders slopen

Dit opiniestuk verscheen op 9 oktober 2018 op NRC.nl

Nog lang niet alle individuen zijn geëmancipeerd, schrijven en . De nieuwe D66-leider wacht een ‘radicale’ agenda.

Rob Jetten wordt de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Of hij ook de nieuwe partijleider wordt, moet nog blijken. De vraag blijft wel: hoe moet D66 verder na het vertrek van Alexander Pechtold?

Natuurlijk zal de aantredende partijleider nieuwe accenten leggen ten opzichte van zijn voorgangers. Dat is namelijk wat sociaal-liberalen doen: als de maatschappelijke omstandigheden veranderen, handelen zij daarnaar. In een tijd van ontzuiling kaartte Hans van Mierlo de noodzaak tot democratisering aan. Jan Terlouw wees op het belang van milieu en klimaat toen de grenzen van wat de aarde aankan duidelijk werden.

Alexander Pechtold hield een bepalende toespraak op 12 mei 2007, een half jaar na de verkiezingsnederlaag waardoor D66 met slechts drie zetels in de Tweede Kamer bleef. „De twintigste eeuw,” zei hij, „kende een ongelooflijke ontwikkeling en emancipatie van het individu. De vraag is niet of we daarmee doorgaan, maar hoe.” Hij sprak over „een nieuwe tweedeling” tussen insiders en outsiders: het verschil tussen hen die comfortabel leefden met een vaste baan, koophuis en goede diploma’s en hen die het hoofd boven water moesten houden zonder vast contract, met hoge huren en zonder kansen door te groeien.