Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

maandag 17 december 2018

De nieuwste Idee: De Europese Unie op een tweesprong

Sinds het begin van de financiële crisis in 2008 staat de Europese Unie voortdurend onder spanning. Van de financieel-economische stabiliteit van lidstaten tot de bedreiging van de rechtsstaat in Polen en Hongarije en van Brexit tot de Russische agressie tegen Europese buurlanden. Dit heeft laten zien dat er in de Unie een aantal keuzes gemaakt moet worden over wat voor Unie het wil zijn. Deze keuzes raken ook aan de grondslagen van de sociaalliberale opvattingen over Europa. Moeten sociaal-liberalen trouw blijven aan hun droom van een federaal Europa, of is dat in de huidige samenstelling en tijd geen haalbare kaart meer? Moet de federale droom plaatsmaken voor een pragmatische voortzetting, een Europese Unie die gebaseerd is op samenwerking tussen landen als het hen uitkomt?

Om over deze vragen van gedachten te wisselen hebben we een aantal toonaangevende stemmen in het Europese debat gevraagd om een bijdrage te leveren aan deze idee. Ik wijs u graag op de artikelen van met name Luuk van Middelaar, Ulrike Guerot, Jan Zielonka en Alberto Alemanno. Op de voor hun typerende wijze beschrijven zij de tweesprong waar de Europese Unie voor gesteld is. Wij zijn verheugd met hun bijdragen en hopen dat deze het sociaal-liberale gesprek over de Europese Unie zullen verrijken en verdiepen.

Neem hier een abonnement. Voorproefje? Hieronder vindt u drie uitgelichte artikelen.

Interview met Luuk van Middelaar

‘De Europese Unie moet meer ruimte bieden aan oppositie, aan tegenstemmen en tegengeluid,aan kritiek.’ In deze Idee een uitgebreid interview met Luuk van Middelaar, hoogleraar in Leiden en columnist van Nrc, over actuele vraagstukken in de Europese Unie en over het belang van de komende Europese verkiezingen.

How to move and shake the EU towards becoming a real democracy- by Ulrike Guerot

The European integretation proces is potentially in collapse. Therefore Ulrike Guérot would like to offer to think Europe differently, meaning a paradigmashift from ‘The United States of Europe’ to a ‘European Republic’: not the states would do Europe, but the citizens would do it.

Lessen uit het verleden- Van Mierlo vertelt… (door Allard Altena)

In een idee waarin Europa centraal staat kan een beknopte bespreking van Hans van Mierlo’s De vitaliteit van de nationale staat in het Europa van de eenentwintigste eeuw niet ontbreken. Hoe kan de visie van Van Mierlo weerslag vinden in ons eigen politieke handelen?

Joost Röselaers

Hoofdredacteur Idee