Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

dinsdag 17 maart 2020

Wij liberalen hebben wat goed te maken

Het liberalisme eet zijn kinderen op. Om mensen in vrijheid te laten leven, streven liberalen naar een terughoudende, kleine overheid. Maar onder invloed van de liberale ideologie is zo diep gesneden dat de overheid haar kracht verloren is om mensen te beschermen tegen willekeur en machtsverschil. En dat gaat ten koste van juist die hartstochtelijk nagestreefde vrijheid. Dat is een moeilijke vaststelling voor iemand als ik, die al in de collegebanken werd gegrepen door deze mooiste politieke filosofie, met haar strijd voor persoonlijke vrijheid, haar vertrouwen in pluralisme en rationalisme en haar geloof in zelfbeschikkingsrecht en democratie. Maar als we willen behouden wat goed is aan het liberalisme, moeten we diep in de afgrond durven kijken.

Op zaterdag 14 maart 2020 publiceerde Coen Brummer het essay ‘Wij liberalen hebben wat goed te maken’ in Letter & Geest van Trouw. Het essay is gratis te downloaden via de link hieronder.