Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

vrijdag 10 juli 2020

Nieuwe Idee: Wat is politiek?

Het antwoord op de vraag ‘wat politiek is’ verandert door de tijd. De vraag kent dus ook vele antwoorden. Voor Aristoteles was het doel van politiek: het juist handelen van burgers met betrekking tot dat wat ‘de staat’ aangaat. Volgens Hannah Arendt is politiek niets minder dan het in overeenstemming brengen van botsende belangen. Volgens Carl Schmitt was de kern van politiek het onderscheid tussen vriend en vijand. Het veronderstelt conflict, en winnen en verliezen. Anderen stellen dat politiek toch vooral gaat over macht, en dat ‘het politieke’ in zekere zin overal is, óók in het persoonlijk leven. Zo bezien is het ook iets dat te maken heeft met onrecht, onderdrukking, ongelijkheid en soms gewoonweg cynisme. Denk aan het Machiavellistische House of Cards. In ieder geval lijkt het een betwist begrip, ondanks de vanzelfsprekendheid ervan in ons dagelijks taalgebruik.

In deze Idee willen wij het gesprek aangaan over onder andere de positie en het functioneren van de politiek en de vermeende kloof tussen politiek en burger. Daarmee levert deze Idee kritische voeding aan ons begrip over en het functioneren van ‘de politiek’ en ‘het politieke’.

Neem hier een abonnement. Voorproefje? Hieronder vindt u drie uitgelichte artikelen.

-‘De politiek lijdt aan ernstige ideeënarmoede’- interview Paul Frissen door Daniël Boomsma

“In een geseculariseerde samenleving als de onze werkt een beroep op wetenschap en rationaliteit goed als verhulling van de in de kern politieke aard van de beslissing. Rutte past perfect in dit technocratische model.” In deze Idee maakt Paul Frissen zich zorgen over de technocratisering van de politiek en het gebrek aan ideeën bij wat hij – met een knipoog naar Karl Marx – ‘de zittende klasse’ noemt.

-‘De toekomst van het redelijke midden’- door Thijs Kleinpaste

“Het probleem van de voorstelling die het redelijke midden van zichzelf maakt, is dat het binnen haar eigen orde een soort bevoorrechte positie van arbiter inneemt.” Welke toekomst is er voor de politiek van het sociaal-liberalisme? En voor de rol die sociaal-liberalen graag spelen? Thijs Kleinpaste roept in zijn artikel op tot zelfreflectie binnen D66, als partij van het redelijke midden.

-‘Maak ruimte voor nieuwe ideeën over Europa’- door Afke Groen

“In een ruimte voor nieuwe ideeën is meer aandacht nodig voor politiek op de inhoud en voor het serieus nemen van sentimenten onder kiezers, zelfs als die tegenstrijdig zijn.” Afke Groen betoogt in haar artikel dat het ‘vóór Europa’-verhaal niet langer volstaat.

 

Joost Röselaers
Hoofdredacteur Idee