Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

maandag 28 december 2020

Nieuwjaarslezing: ‘De economie van erbij horen’

In zijn boek The Economics of Belonging pleit hij voor “een radicaal plan om achtergeblevenen terug te winnen”. Populisten hebben gelijk, zo stelt Sandbu, in hun kritiek op technologisering. Maar terug gaan naar de banen van weleer of herverdelen biedt geen antwoord. Het liberale midden kan deze mensen er weer bij laten horen, door goed werk te creëren in de kennis- en diensteneconomie. Professor Eveline van Leeuwen gaf een reactie. Zij doet onder meer onderzoek naar populisme in krimpregio’s.

Hoe dat te bereiken is, vertelde Martin Sandbu in een Nieuwjaarslezing voor de Mr. Hans van Mierlo Stichting op donderdag 7 januari.

De lezing is terug te zien op YouTube! Kijk hem hier terug.

Dit evenement was geheel in het Engels.