Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Agenda

Discussieavond: Drempels naar participeren

29 mei 2018, Rotterdam

Op dinsdag 29 mei bezoek wij de afdeling Rotterdam! De nieuwste uitgave van idee gaat over democratische vernieuwing.

Op 29 mei organiseert de Van Mierlo Stichting een bijeenkomst in Rotterdam, rondom het thema van de nieuwste idee – Democratische vernieuwing.

Naar aanleiding van de bijdrage van Bart Cosijn gaan we samen met hem, Joost van Dijk (medeoprichter Stichting Tussentuin en Stadslab Cool-Zuid) en andere aanwezigen in gesprek over de drempels naar participeren. Vragen zoals waar lopen betrokken inwoners tegenaan zodra ze een burgerinitiatief starten, hoe komt het dat initiatiefnemers hun inzet soms moeten staken, en op welke manier kunnen we voorkomen dat maatschappelijke energie onnodig weglekt?

Een waardevolle discussie aan de hand van concrete voorbeelden (zoals bijv. Mooi, Mooier, Middelland) en eigen ervaringen.

Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom.

Dinsdag 29 mei
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Maaspodium, Sint-Jobsweg 3, 3024 EH Rotterdam

29 mei

19:30

Locatie: Maaspodium, Sint-Jobsweg 3, 3024 EH Rotterdam