Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Agenda

Bijeenkomst ‘Van nieuwkomer naar Nederlander’ Den Bosch

Vrijdag, 2 november 2018 in Den Bosch

Integratiebeleid wordt steeds meer op lokaal niveau geregeld. Praat ook mee tijdens deze bijeenkomst over beleid voor nieuwkomers.

Integratie raakt de hele samenleving. Gemeenten moeten hier nu de regie over krijgen volgens minister Koolmees. Wat is ervoor nodig dat nieuwkomers lokaal een goede start kunnen maken met werk, taal en opleiding? Hoe investeer je zo in integratie dat alle inwoners er baat bij hebben?

Hierover gaan we in gesprek met elkaar. Sprekers zijn onder meer lokale sprekers en Marthe Hesselmans, auteur van de publicatie ‘Van nieuwkomer naar Nederlander. Een sociaal-liberale visie op migratie, asiel en integratie’.

Deze bijeenkomst organiseert de Mr. Hans van Mierlo Stichting in samenwerking met de lokale D66-afdeling.

Inloop is vanaf 19:30. Het laatste halfuur van de bijeenkomst is gereserveerd voor een borrel en napraten.

Zie voor meer informatie over het project: vanmierlostichting.d66.nl/vannieuwkomernaarnederlander

2 november

20:00-22:00

Brede Bossche School Boschveld
Zernikestraat 2
5223CD, 's Hertogenbosch