Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Agenda

Bijeenkomst ‘Van nieuwkomer naar Nederlander’ Enschede

Woensdag 16 januari 2019 in Enschede

Integratiebeleid wordt steeds meer op lokaal niveau geregeld. Praat ook mee tijdens deze bijeenkomst over beleid voor nieuwkomers. Gratis te bezoeken voor iedereen (ook niet-leden). Inloop vanaf 19.00.

Integratie raakt de hele samenleving. Gemeenten moeten hier nu de regie over krijgen volgens minister Koolmees. Wat is ervoor nodig dat nieuwkomers lokaal een goede start kunnen maken met werk, taal en opleiding? Hoe investeer je zo in integratie dat alle inwoners er baat bij hebben?

Hierover gaan we in gesprek met elkaar. Sprekers zijn onder meer lokale sprekers en Marthe Hesselmans, auteur van de publicatie ‘Van nieuwkomer naar Nederlander. Een sociaal-liberale visie op migratie, asiel en integratie’.

Deze bijeenkomst organiseert de Mr. Hans van Mierlo Stichting in samenwerking met de lokale D66-afdeling.

Zie voor meer informatie over het project: vanmierlostichting.d66.nl/vannieuwkomernaarnederlander

16 januari

19:30-21:30

Openbare bibliotheek Enschede
Pijpenstraat 15
7511GM Enschede