Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Agenda

Bijeenkomst ‘Van nieuwkomer naar Nederlander’ Tilburg

Donderdag, 13 december 2018 in Tilburg

Integratiebeleid wordt steeds meer op lokaal niveau geregeld. Praat ook mee tijdens deze bijeenkomst over beleid voor nieuwkomers.

Op donderdag 13 december organiseert de afdeling D66 Midden-Brabant in samenwerking met de Mr. Hans van Mierlo Stichting haar maandelijkse thema-avond (T66) in BANK15. Het thema voor deze avond is de integratie van nieuwkomers.

Integratie raakt de hele samenleving. Gemeenten moeten hier nu de regie over krijgen volgens minister Koolmees. Wat is ervoor nodig dat nieuwkomers lokaal een goede start kunnen maken met werk, taal en opleiding? Hoe investeer je zo in integratie dat alle inwoners er baat bij hebben?

Hierover gaan we in gesprek met elkaar. Onze eerste spreker is Marthe Hesselmans, auteur van de publicatie ‘Van nieuwkomer naar Nederlander’. Haar publicatie over sociaal-liberale visie op migratie, asiel en integratie zal centraal staan tijdens haar inbreng.

Onze tweede spreker van de avond is Rabia Alizadah. Samen met haar familie hielp ze ruim 200 alleenstaande, minderjarige asielzoekers aan een werkplek in Tilburg en met haar broer Ahmad runt ze al jaren Afghaans restaurant Sarban aan de Besterdring. Zij zal ons meer vertellen over haar eigen ervaringen over de nieuwkomers.

De thema-avond begint om 20.00 uur en vindt plaats bij BANK15, Spoorlaan 350, 5038 CC Tilburg. De koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom.

Zie voor meer informatie over het project: vanmierlostichting.d66.nl/vannieuwkomernaarnederlander

13 december

20:00-21:30

Bank15
Spoorlaan 350
Tilburg