Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Agenda

Repareren of transformeren: de Herijkingsnota 2020

Zaterdag, 10 november 2018 in Rotterdam

De vierde editie van de D66 Defensiemiddag, georganiseerd door de D66 Thema Afdeling Internationale Veiligheid & Defensie, staat in het teken van de vraag hoe de Herijkingsnota 2020 kan worden vormgegeven.

Na vele jaren van bezuinigingen is het VVD-D66-CDA-CU kabinet begonnen aan een wederopbouw van de Nederlandse Defensie. De Defensienota 2018, ook wel reparatienota genoemd, wordt gezien als eerste aanzet hiertoe. De ernstigste tekortkomingen worden aangepakt, maar de stevige nadruk op herstel en vervanging van het huidige materieel laten nog weinig toekomstperspectief zien.

Minister Bijleveld stelde al verscheidene malen dat er lange lijnen naar de toekomst zullen worden uitgezet. De Herijkingsnota 2020 biedt ruimte om te evalueren hoe Defensie haar taakstelling gaat invullen. Waar het regeerakkoord en de huidige Defensienota elkaar nog lijken tegen te spreken, bijvoorbeeld over de duur van missies, kunnen er nu politieke keuzes gemaakt worden. Politieke keuzes die niet altijd gemakkelijk, maar zeker noodzakelijk zijn in het licht van de veranderende veiligheidssituatie in de wereld.

Hoe gaan we bijvoorbeeld om met opkomende technologieën en de snelheid waarmee wij deze (ook) kunnen aanschaffen? Aan wat voor missies willen we deelnemen en hoe moet onze C4ISR capaciteit er vervolgens uit gaan zien? Is er ruimte voor een nieuw personeelsbeleid dat onze slagkracht doet toenemen?

De Thema Afdeling Internationale Veiligheid & Defensie wil een voorsprong nemen in het debat over de Herijkingsnota. Graag willen wij, aan de hand van de inbreng van diverse experts, op de Defensiemiddag 2018 met u debatteren over hoe de Herijkingsnota 2020 kan worden vormgegeven.

De voorbereidingen voor de Defensiemiddag zijn op dit moment nog in volle gang. Begin oktober worden het definitieve programma en de sprekers aan u bekend gemaakt. Ook kunt u zich dan online aanmelden. In verband met kosten voor catering, zaalhuur e.d. vragen we een eigen bijdrage van €7,50.

Introducés en andere geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom!

10 november

13:00-18:00

Erasmiaans Gymnasium
Wytemaweg 25
3015 CN
Rotterdam