Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Agenda

Expertsessie ‘Actief vaderschap’

Maandag, 16 september 2019 in Utrecht

Op maandagavond 16 september organiseert D66 V/M Sociale Innovatie een expertsessie met als thema ¨Actief vaderschap¨.

Tot ongeveer 30 jaar oud lopen carrières, aantal gewerkte uren en inkomen ongeveer gelijk op voor vrouwen en mannen. Bij het ouderschap ontstaan er echter verschillen. Mannen blijven veel vaker fulltime werken waardoor carrièrekansen en inkomen uit elkaar gaan lopen met gevolgen voor bijvoorbeeld de economische zelfstandigheid.

Het vaderschapsverlof is recent verhoogd naar vijf dagen, en naar aanleiding van Europese wetgeving gaat het waarschijnlijk naar 10 dagen, maar ook dan is het makkelijk om in de eerste weken na de bevalling in klassieke rolpatronen te vervallen.

Deze expertsessie zal het actief vaderschap onder de loep nemen in het licht van op de verhouding arbeid/zorg plus persoonlijke en maatschappelijke waarden en invloeden.

Spreker

Sylvia Holla is onderzoeker bij Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Als cultuursocioloog doet ze onderzoek naar gender en beeldvorming met een nadruk op (de gevolgen van) genderstereotypering in onderwijs en werk. Ook is Sylvia (co-)auteur van opiniestukken over vaderschapsverlof in Trouw en de Volkskrant.

Voorafgaand aan de expertsessie is er gelegenheid om samen te eten en bij te praten.
In verband met de beperkt beschikbare ruimte en stoelen verzoeken wij u dringend zich (ook voor het eten) van te voren aan te melden bij onze secretaris Nynke Hendriks, te bereiken via info@d66vmsocialeinnovatie.nl

Diner: Restaurant Se7en, vanaf 17:30 uur. (graag vooraf aanmelden via info@d66vmsocialeinnovatie.nl)

16 september

19:15-21:15

Se7en
Mariaplaats 7
3511 LH Utrecht