Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Agenda

Expertsessie ‘De toekomst van werk’

Dinsdagavond, 18 februari 2020 in Utrecht

Op dinsdag 18 februari organiseert de landelijke thema-afdeling V/M Sociale Innovatie een expertsessie over de 'toekomst van werk'. Hieronder staat de volledige uitnodiging.

De WRR heeft onlangs zijn onderzoek naar de toekomst van werk afgesloten met het rapport ‘Het betere werk – de nieuwe maatschappelijke opdracht’. In dat rapport benoemt de WRR drie ontwikkelingen in het werk van de toekomst, te weten nieuwe technologie, flexibilisering en intensivering van werk. Gepleit wordt voor het zeker stellen van ‘goed werk’ voor hen die werk hebben.

De verwachting is dat werk in technische beroepen zal blijven toenemen. Het percentage vrouwen in de technische beroepen blijft echter relatief laag in Nederland. Nog steeds kiezen minder meisjes dan jongens voor een technische studie en de uitval van vrouwen in de technische beroepen is relatief hoog. Hoe kunnen we de beeldvorming veranderen en ontwikkelingen ten gunste beïnvloeden?

Sprekers

Prof. dr. Godfried Engbersen is Hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voorzitter van de WRR-projectgroep Toekomst van werk

Drs. Akke Visser is Senior Manager bij VHTO, het Landelijk Expertisebureau Vrouwen/Meisjes en Bèta/Techniek. VHTO voert onderzoek uit naar attitudeverandering, studiekeuzeprocessen de beïnvloeding van mindsets bij meisjes op school en in hoger onderwijs. VHTO ondersteunt activiteiten die gericht zijn op bredere participaties van meisjes en vrouwen in de technische sector.

Voorafgaand aan de expertsessie is er gelegenheid om samen te eten en bij te praten.

In verband met de beperkt beschikbare ruimte en stoelen verzoeken wij u dringend zich (ook voor het eten) van te voren aan te melden bij onze secretaris Nynke Hendriks, te bereiken via info@d66vmsocialeinnovatie.nl

Plaats: Se7en, Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht, Nederland

Datum & tijd: 18 februari 2020 van 19:15u tot 21:15u

Diner: Restaurant Se7en, vanaf 17:30u (graag vooraf aanmelden via secretaris)

Routebeschrijving

Te voet vanaf Utrecht CS: loop vanuit het Centraal Station door de het nieuwe winkelcentrum Hoog Catharijne. Neem de uitgang Moreelsepark. Ga onderaan de roltrappen linksaf, steek bij de verkeerslichten de weg over. Dan rechtdoor en na circa 200 meter aan het einde rechts. U ziet restaurant Se7en Utrecht na 30 meter aan Uw linkerhand. Vanaf het CS zo´n 7 minuten lopen.

Met de auto: volg de borden richting Centrum en vervolgens de parkeerroute richting Parkeergarage Springweg, Strosteeg 83 Utrecht. Vanuit de garage zo´n 4 minuten lopen.

Agenda

1 Welkom door voorzitter en voorstelronde

2. Inleiding door Godfried Engbersen

3. Inleiding door Akke Visser

4. Vragen en discussie

5. Formuleren aanbevelingen

6. Sluiting

18 februari

19:15 - 21:15

Se7en, Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht, Nederland