Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Agenda

Expertsessie thema-afdeling V/M Sociale Innovatie

Maandag, 29 oktober 2018 in Den Haag

Expertsessie: “Vanuit kinderopvang en onderwijs naar succes op de arbeidsmarkt: een ketenbenadering”

Er wordt soms wel zeer vroegtijdig de basis gelegd voor een al dan niet succesvolle positie op de arbeidsmarkt. Het gevolg kan zijn dat er -tegen de tijd dat men uitstroomt naar betaalde banen- al sterk kan zijn voorgesorteerd op de kans op een succesvolle positie daarin.

Zo kan een taalachterstand op peuterleeftijd zorgen voor lagere schoolprestaties en uiteindelijk minder kansen op de arbeidsmarkt. Een ander voorbeeld is de keuze voor bepaalde vakken en profielen in het middelbaar onderwijs gevolgd door een daarop aansluitend studieadvies. In het bijzonder vrouwen kunnen daardoor regelmatig alleen doorstromen naar vormen van beroepsonderwijs waar later op de arbeidsmarkt weinig behoefte aan is en/of slechter betalen.

Reden voor V/M Sociale Innovatie om in een wetenschappelijke expertsessie, aangevuld met een deskundige uit de praktijk, aandacht te schenken aan die verschillende schakels in de keten naar de arbeidsmarkt. De sessie mondt uit in een aantal aanbevelingen.

Sprekers:

Paul Schnabel

Hoogleraar Universiteit Utrecht, lid Eerste Kamer D66 en voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Ada Heijkoop

Interimmanager bij het voortgezet onderwijs en MBO, voormalig raadslid/fractievoorzitter D66

Plaats: Partijbureau D66, Hoge Nieuwstraat 28, 2514 EL Den Haag.
Tijdstip: 19.15 uur tot 21.15 uur. Bij geen gehoor vervoegen bij restaurant Ciao, Ciao. Zie onder.

Route: parkeren onder het Plein bij het Binnenhof, 3 minuten lopen of lopend via het Centraal Station, richting Lange Vijverberg.  De straat ligt parallel achter deze straat. Je loopt meteen tegen het pand aan. Let op: de vergaderruimte zit bij het secretariaat op nummer 30.

Voorafgaand aan de sessie is er gelegenheid om samen te gaan eten, bij te praten en te overleggen.

Plaats: restaurant Ciao, Ciao (tel: 070 – 345 90 37), gelegen recht tegenover het partijbureau van D66. De tafel is gereserveerd vanaf 17:15, om 17:45 wordt er besteld, om 18:30 afgerekend.

In verband met de beperkt beschikbare ruimte en stoelen verzoeken wij u dringend zich ook voor het eten van te voren aan en af te melden bij secretaris Nynke Hendriks: info@d66vmsocialeinnovatie.nl

29 oktober

19:15-21:15

Partijbureau D66
Hoge Nieuwstraat 28
2514 EL Den Haag