Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Agenda

Expertsessie ‘Uitvoering van het armoedebeleid’

Maandag 26 oktober 2020, Online

Tijdens de sessie gaan we in op de vraag hoe het huidige armoedebeleid wordt uitgevoerd, de sterke en zwakke punten van uitvoering en beleid en lessen voor de toekomst. De drie sprekers zullen ingaan op ...

Tijdens de sessie gaan we in op de vraag hoe het huidige armoedebeleid wordt uitgevoerd, de sterke en zwakke punten van uitvoering en beleid en lessen voor de toekomst. De drie sprekers zullen ingaan op verschillende aspecten van het armoedebeleid: welke groepen in de samenleving treft dit het meest, wat zijn interessante projecten in de praktijk, hoe bepaalt armoede ons gedrag en hoe wordt beleid daarop afgestemd? Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Sprekers

Stella Hoff  is medewerker bij het SCP. Hier doet ze onder meer onderzoek naar de sociale zekerheid en aspecten van sociale uitsluiting en armoede in Nederland. Zij is mede-auteur van het rapport ‘Armoede in Kaart 2019’ en het onlangs verschenen rapport ‘Kansrijk Armoedebeleid’.

Jaswina Bihari-Elahi is onderzoeker bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen aan de Haagse Hogeschool en het Rathenau Instituut. De afgelopen jaren heeft zij onderzoeken gedaan naar verschillende grootstedelijke vraagstukken, waaronder armoede, arbeidsmarkt en relatie burgers-overheid. Zie ook dit artikel.

Mirre Stallen is senior onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam en universitair docent bij Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar de psychologische processen die ten grondslag liggen aan gedrag. Centraal in haar werk staat het verbinden van wetenschap en praktijk. Zie ook deze publicatie.

 

Aanmelden

Aanmelden graag bij Nynke Hendriks (Secretaris) via info@d66vmsocialeinnovatie.nl? De meesten van jullie zullen de nieuwsberichten hebben gezien van online onderwijs, vergaderingen van politieke partijen en zelfs raadsvergaderingen die door digitale vandalen zijn verstoord. Dit willen wij voorkomen. Aangemelde leden krijgen een mail met een link naar de vergadering, en aan de hand van de lijst met aangemelde leden laten wij mensen toe.

 

Agenda

1. Welkom door voorzitter en voorstelronde

2. Inleiding door Stella Hoff

3. Inleiding door Jaswina Bihari-Elahi

4. Inleiding door Mirre Stallen

5. Vragen en discussie

6. Formuleren aanbevelingen

7. Sluiting vergadering

 

Napraten

De afdelingsnaam ‘Sociale innovatie’ zegt het natuurlijk al, ook het sociale aspect willen wij in ere houden tijdens corona. Na afsluiting van de vergadering blijft de online sessie actief zodat we bij kunnen praten met bekenden en nieuwe gezichten beter kunnen leren kennen. Voel je vrij er een borreltje of hapje bij te pakken!

26 oktober

19:15u tot 21:15u