Van Mierlo Symposium 2019: Scheidslijnen in de samenleving?

Het jaarlijkse Van Mierlo Symposium wordt op dinsdagmiddag 5 november georganiseerd.