Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

ANBI

Doordat de Mr. Hans van Mierlo een status als ANBI (algemeen nut beogende instelling) heeft, is het verplicht een aantal gegevens te publiceren.De naam van de instelling

Mr. Hans van Mierlo Stichting, ook bekend onder Wetenschappelijk bureau D66, Van Mierlo Stichting of VMSRSIN

002958168

Post- of bezoekadres van de instelling

Hoge Nieuwstraat 26
2514 EL Den Haag
E: vanmierlostichting@d66.nl
T: 070 35 66 066Doelstelling ANBI

De Mr. Hans van Mierlo Stichting is het onafhankelijke wetenschappelijk bureau van D66. De Van Mierlo Stichting heeft tot doel om het sociaal-liberale gedachtegoed verder te ontwikkelen en te verspreiden binnen en buiten D66. Dit doet zij door het ontplooien van allerlei soorten activiteiten: het uitvoeren van toegepast onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, het ideologisch en wetenschappelijk onderbouwen van standpunten van D66, het organiseren van lezingen en symposia, het geven van trainingen en workshops, het publiceren van het tijdschrift Idee etc.

De Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 werd opgericht in 1972. Van 2003 tot 2011 opereerde deze onder de naam Kenniscentrum D66. In mei 2011 werd het bureau omgevormd tot de Mr. Hans van Mierlo Stichting, vernoemd naar de in 2010 overleden politicus en D66-oprichter Hans van Mierlo.De hoofdlijnen van het beleidsplan

Jaarplan VMS 2018

De geldmiddelen van de Mr. Hans van Mierlo stichting bestaan uit:

  • donaties en schenkingen; deze worden geworven per brief, e-mail telefoon en social media. Fondsenwerving gebeurt binnen de kaders van het door het bestuur vastgestelde giftenreglement
  • erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en legaten;
  • subsidies van overheidswege;
  • alle overige baten.Functie en namen van de bestuurders

Zie het bestuursoverzicht

Beloningsbeleid

De Mr. Hans van Mierlo Stichting kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen vergoeding van de partij behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Het beloningsbeleid van het personeel is gebaseerd op de CAO Rijksambtenaren. Hieronder valt ook de directeur van de stichting.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

De Mr. Hans Van Mierlo Stichting kent geen jaarverslag, onze resultaten worden gedeeld via onze website. Voor een overzicht van onze projecten en actueel nieuws verwijzen wij graag door naar de onderliggende pagaina’s.

Financiële verantwoording

Financieel jaarverslag VMS 2012
Financieel jaarverslag VMS 2013
Financieel jaarverslag VMS 2014
Financieel jaarverslag VMS 2015
Financieel jaarverslag VMS 2016
Financieel jaarverslag VMS 2017

Laatst gewijzigd op 16 juli 2018