Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Sociaal-liberalisme

Vrijheid in verbondenheid

Sociaal-liberalisme is een hedendaagse stroming binnen het liberale denken, dat vrij vertaald ‘vrijheid in verbondenheid’ betekent. Mensen zijn sociale wezens, die hun vrijheid vormgeven en zich ontwikkelen samen met anderen. Dat is de basis voor samenhang in de maatschappij.

Sociaal-liberalen nemen de vrijheid van ieder individu om zijn of haar eigen leven te leven als startpunt, maar geven daarbij een rijke invulling aan het begrip vrijheid. Negatieve vrijheid, het recht van het individu om zijn of haar eigen leven te leiden zonder bemoeienis van anderen, is één invulling daarvan. Maar in het sociaal-liberalisme is ‘positieve vrijheid’ net zo belangrijk: de vrijheid die het individu in staat stelt zichzelf te ontplooien.

Voor sociaal-liberalen is ieder mens allereerst een individu met eigen waarden en met eigen ideeën over hoe een goed leven te leiden. Dit vraagt om het beschermen van grondrechten en het zoeken naar gedeelde waarden. Het koesteren hiervan is een voorwaarde om in vrijheid samen te leven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018