Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Abonnement opzeggen of wijzigen

Abonnement opzeggen
Wilt u uw abonnement op idee opzeggen? U kunt dan een email sturen waarin u aangeeft uw abonnement te willen beëindigen naar: ledenadministratie@d66.nl

Het abonnement wordt beëindigd op de laatste dag van de maand waarin opzegging is ontvangen.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging wanneer het abonnement is beëindigd.

Adreswijziging doorgeven
Bent u verhuisd of wilt u om een andere reden de idee op een ander adres ontvangen? U kunt dan een email sturen met vermelding van uw nieuwe adres naar: ledenadministratie@d66.nl.

Laatst gewijzigd op 1 april 2019