Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Nieuwste idee

Tweedeling

De afgelopen jaren is veel geschreven over de verschillende tweedelingen in de samenleving. Sociaal-liberalen zijn zich van deze tweedelingen bewust, en pleiten actief voor maatregelen om ze tegen te gaan. Toch wringt er iets. In deze idee onderzoeken we oplossingsrichtingen voor bestaande tweedelingen vanuit een sociaal-liberaal perspectief. Met bijdragen van o.a. Marietje Schaake, Kees Vuyk, Ruud Koopmans, Alexander Rinnooy Kan en Daniël Boomsma.

Neem hier (zie links) een abonnement. Voorproefje? Hieronder vindt u drie uitgelichte artikelen.

Nieuwe ongelijkheid vraagt om nieuwe politiek

Kees Vuyk

De gelijke kansenpolitiek heeft nieuwe vormen van ongelijkheid als onbedoeld gevolg. Ongelijke mensen gelijke kansen geven is niet rechtvaardig. De politiek moet op zoek naar manieren om om te gaan met verschillen tussen mensen. Een pleidooi voor kleinschaligheid.

Partij van de kosmopolieten of terug naar het midden?

Ruud Koopmans

De laatste decennia ontwikkelt zich toenemende maatschappelijke polarisatie tussen ‘kosmopolieten’ en ‘communitaristen’. D66, van oudsher een middenpartij die maatschappelijke tegenstellingen hielp te overbruggen, wordt steeds meer tot de representant van het kosmopolitanisme. Daarmee versterkt de partij de maatschappelijke tegenstellingen.

De mythe van de klassenloze samenleving

Daniël Boomsma

Waar denken in termen van klasse ooit doodgewoon was, is het nu taboe, zeker onder liberalen. De meritocratie en emancipatie brachten de afgelopen decennia toch de zege van een klassenloze samenleving? Nieuwe scheidslijnen in Europa tonen echter dat klasse terug is van weggeweest.

Joost Röselaers

Hoofdredacteur Idee


Meer verdieping en verbreding van het sociaal-liberale gedachtegoed? Neem dan nu een abonnement op idee!

Laatst gewijzigd op 5 juli 2019