Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Nieuwste idee

Oh my God!
Het ongemak over religie

Misschien verbaast het u dat een sociaal-liberaal blad als idee besluit zich intensief bezig te houden met religie. Tussen beide zit een zekere spanning. Onder sociaal-liberalen valt zelfs een zeker ongemak te ervaren over religieuze zaken. Oh my God, religie? De Franse sociaal-liberale president Emmanuel Macron riep recent op deze kramp te laten varen: ‘onze tijdgenoten, of zij nu geloven of niet geloven, hebben het nodig ook een ander perspectief op de mens te horen dan alleen het materiële. Het gaat niet om bekering, maar om een geluid vanuit religie, samen met anderen, dat nog steeds over de mens durft te spreken als een levende geest.”

De centrale vraag van deze idee luidt: is religie een verrijking of een bedreiging voor het sociaal-liberalisme?

Deze vraag roept direct een andere cruciale vraag op, namelijk wat religie is. Manuela Kalsky beschrijft in haar artikel hoe divers het religious landschap is. Kalsky spreekt derhalve over religieuze pelgrims. Men bindt zich niet meer aan een specifieke religie, maar is telkens weer op zoek naar nieuwe inspiratiebronnen.

Wij hebben ervoor gekozen om ons niet primair te richten op hete politieke hangijzers. Deze vertroebelen immers het maatschappelijke gesprek over religie, zoals Maurits Berger in zijn verhaal beschrijft. Wij hebben schrijvers uitgenodigd om te reflecteren op een sociaal-liberale visie op religie. In de hoop dat de primaire reactive van een sociaal-liberaal op religie niet ‘oh my God’ zal zijn, maar dat op basis van kennis en zonder ongemak het gesprek gevoerd kan worden over concrete onderwerpen waar religie een rol in speelt.

Deze Idee draait niet alleen om religie. Er zijn de nodige sociaal-liberale artikelen over onder anderen medische ethiek en kroonjuwelen, een interview met Roger van Boxtel en een artikel van eerste Kamerlid Henriette Prast over gender stereotypering en de effecten daarvan in het (wetenschappelijke) onderwijs.

Joost Röselaers

Hoofdredacteur van Idee

 


Meer verdieping en verbreding van het sociaal-liberale gedachtegoed? Neem dan nu een abonnement op idee!

Laatst gewijzigd op 3 december 2018