Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Nieuwste idee

De toekomst van de rechtsstaat wordt voortdurend op de proef gesteld. Is er genoeg geld voor juridische bijstand? Hoe hard is de scheiding tussen politiek en rechtspraak? Dit nummer van idee bevat visies van onder anderen Alex Brenninkmeijer, Herman Tjeenk Willink, Annelien Bredenoord en Geert Corstens. Het doel? De rechtsstaat te versterken. En dat kan niet zonder een oproep aan sociaal-liberalen: laten we onze oorspronkelijke rol van pleitbezorgers van de democratische rechtsstaat hernemen.

Geert Corstens

Strafrechtspleging is volgens voormalig voorzitter van de Hoge Raad Geert Corstens ‘een redelijk onbeschaafde beweging’. In een politiek-maatschappelijk klimaat waarin hard wordt geroepen om vergelding en begrip is voor eigenrichting, pleit hij voor vergeving in plaats van straf.

‘In iedereen zit nog altijd een vleugje liefde’

Interview met Herman Tjeenk Willink

In de afgelopen veertig jaar heeft Herman Tjeenk Willink zich ontpopt als een onvermoeibaar verdediger van de democratische rechtsstaat. Hij waarschuwt regelmatig voor de uitholling van de democratische rechtsorde, na de ontzuiling en ontkerkelijking ‘ons enig overgebleven gemeenschappelijk fundament’.

‘De democratisch rechtsorde is het enige fundament dat we nog hebben’

Alex Brenninkmeijer

Tegenkrachten zijn in een evenwichtige democratie hoogst noodzakelijk. Dat kan alleen als de rechtsstaat geen speelbal van de politiek wordt.

De rechtsstaat als speelbal van de politiek

Annelien Bredenoord en Xander Bouwman

Techbedrijven stellen de gevestigde orde ter discussie. Onze technologie zorgt voor nieuwe politieke en rechtsstatelijke vragen. De relatie tussen overheid en burger wordt hierdoor complexer.

Het sociaal contract in tijden van Siri

Joost Röselaers

Hoofdredacteur idee


Meer verdieping en verbreding van het sociaal-liberale gedachtegoed? Neem dan nu een abonnement op idee!

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2019