Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Dirk-Jan van Vliet

Medewerker Kennis en Kunde

Dirk-Jan van Vliet werkt voor de Mr. Hans van Mierlo Stichting als medewerker van het cluster Gedachtegoed en Internationaal binnen het landelijk bureau van D66. Voorheen werkte hij als consultant bij IT-bedrijf PossibilIT. Tijdens zijn studie wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht heeft hij zich toegelegd op politieke filosofie en in het bijzonder zich gericht op sociaal-liberale kernbegrippen zoals autonomie, vrijheid en tolerantie.

Zijn huidige werkzaamheden richten zich op de volgende punten:

–   Het stimuleren van politieke gedachtevorming op lokaal en regionaal niveau door het oprichten of uitbouwen van permanente programmacommissies (PPC’s) en het adviseren van de programmacommissies over werkwijze, agendering en een sociaal-liberale invulling van hun programma;

–   Het begeleiden van de landelijke thema-afdelingen, met als doel deze te helpen hun doelen zo effectief mogelijk te behalen;

–   Het valoriseren van het sociaal-liberale gedachtegoed. Hierbij ligt de focus nieuwe producten van de Van Mierlo Stichting in te brengen op zoveel mogelijk plekken in de partij. Dat loopt van het adviseren van de opleidingscoördinator over de plek van gedachtegoed in opleidingen, via het organiseren van cursussen en trainingen, tot het selecteren, regelen, begeleiden en opleiden van sprekers over sociaal-liberalisme voor de Van Mierlo Stichting.

– Het stimuleren van het interne debat binnen de partij, onder andere door het organiseren van inhoudelijke sessies.