Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Laura de Vries

Wetenschappelijk Medewerker

Laura de Vries (1994) heeft Social and Organisational Psychology en Philosophy of Psychology gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Haar scripties schreef zij over diversiteit en gendergelijk-heid op de arbeidsmarkt. In 2017 liep zij stage bij de Tweede Kamerfractie van D66. Daarna is zij als onderzoeksassistent voor Petra Stienen (o.a. schrijfster en Eerste Kamerlid voor D66) werk-zaam geweest op het gebied van emancipatie van vrouwen en minderheden. Als Wetenschap-pelijk Medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting doet zij onderzoek naar het gebruik van algoritmes door (lokale) overheden.

Meer van Laura de Vries