Help ons het sociaal-liberaal gedachtegoed groot te maken

Vacatures

Secretaris Permanente Programmacommissie (PPC)

De Mr. Hans van Mierlo Stichting zoekt op korte termijn een nieuwe collega. We bieden een interessante functie voor een ervaren (medior) projectleider die vanuit wetenschappelijke invalshoek wil bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van het sociaal-liberale gedachtegoed, en aan het koppelen van academisch onderzoek aan de politieke en maatschappelijke praktijk.

Organisatie

De Mr. Hans van Mierlo Stichting is het onafhankelijke wetenschappelijk bureau van D66. De Van Mierlo Stichting heeft tot doel om het sociaal-liberale gedachtegoed verder te ontwikkelen en te verspreiden binnen en buiten D66. Dit doet zij door het ontplooien van allerlei soorten activiteiten, zoals het uitvoeren van toegepast onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, het ideologisch en wetenschappelijk onderbouwen van standpunten van D66, het organiseren van lezingen en symposia, het geven van trainingen en workshops, het publiceren van het tijdschrift Idee etc.

Functieomschrijving

De Secretaris van de Permanente Programmacommissie (PPC) heeft een tweetal taakgebieden:

Ondersteuning van de PPC
De PPC is verantwoordelijk voor het continue onderhoud en de doorontwikkeling van de verkiezingsprogramma’s van de politieke vereniging D66. Bij de totstandkoming van lokale en provinciale programma’s heeft de PPC een adviserende en faciliterende rol voor de afdelingen, terwijl zij op nationaal en Europees niveau zelf die verantwoordelijkheid draagt. Gemiddeld drie dagen per week vervult de secretaris hierbij een ondersteunende rol en houdt het overzicht over uiteenlopende inhoudelijke projecten gericht op standpuntvorming voor de (middel)lange termijn in de partij. De secretaris coacht de betrokken (project)vrijwilligers en beoordeelt de opgeleverde projecten op inhoud en kwaliteit. Daarbij weet de secretaris expertise van binnen en buiten de partij te mobiliseren en gebruik te maken van de ‘laatste stand van onderzoek’ in het veld. Vanzelfsprekend beschikt de secretaris over politieke sensitiviteit en de diplomatieke kwaliteiten om alle relevante ‘stakeholders’ (vrijwilligers, leden van D66, Landelijk Bestuur en fracties) goed te betrekken, ook bij tegenstrijdige meningen of belangen. Ten slotte richt de secretaris zich op het verspreiden van deze projecten onder de lokale en thema-afdelingen binnen de vereniging.

Inhoudelijk medewerker Van Mierlo Stichting
De rest van de tijd draagt de secretaris bij aan de ontwikkeling en verspreiding van het sociaal-liberale gedachtegoed door het doen van toegepast onderzoek (in projectvorm) naar maatschappelijke vraagstukken en het rapporteren daarover. Door originele gedachtevorming draagt hij/zij bij aan het onderbouwen en vernieuwen van onze sociaal-liberale visie vanuit wetenschappelijke inzichten en het sociaal-liberale gedachtegoed. Ook het beleggen van expertmeetings, het organiseren van lezingen en symposia, en het geven van trainingen over het gedachtegoed behoren tot het takenpakket.

Als lid van een klein team wordt van de medewerker ook een inhoudelijke (en waar nodig: organisatorische) bijdrage verwacht aan de activiteiten en projecten van de andere medewerkers van de Van Mierlo Stichting.

Onze ideale nieuwe collega…

 • Is een denker, die ook graag doet. Hij/zij is in staat om in korte tijd kennis te nemen van complexe maatschappelijke discussies, denkkaders en thema’s, deze te doorgronden en te vertalen naar sociaal-liberale politieke gedachtevorming en naar de praktijk;
 • Heeft het vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen, conceptueel en beleidsmatig te denken met daarbij de lange termijn voor ogen;
 • Is proactief, beschikt over uitstekende spreek- en schrijfvaardigheden en kan mensen binden;
 • Heeft een goed sociaal-liberaal kompas en beschikt over politieke sensitiviteit;
 • Is collegiaal en participeert actief binnen het Van Mierlo Stichting team en het cluster Gedachtegoed & Internationaal en reflecteert en ontwikkelt zich daarbinnen als professional;
 • Heeft de missie van Van Mierlo Stichting in beeld en kan haar doelstellingen omzetten in concrete acties en activiteiten. Kan een (deel-)project met succes starten, begeleiden en afronden;
 • Is bereid flexibele werkuren, ook in avonden en weekenden, te hanteren;
 • Weet te enthousiasmeren en het beste te halen uit (werken met) vrijwilligers.

Je beschikt over deze competenties:

 • Politieke sensitiviteit;
 • Analytisch vermogen;
 • Overtuigingskracht;
 • Ondernemerschap;
 • Visie;
 • Verbindend vermogen.

Aanvullend beschik je in ieder geval over de volgende kenmerken:

 • WO denk-/werkniveau;
 • Relevante werkervaring in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving;
 • Ervaring met projectmanagement en onderzoek;
 • Goede kennis van en affiniteit met D66-gedachtegoed.

Plaats in de organisatie

Organisatorisch maakt de Stichting deel uit van het Cluster Gedachtegoed & Internationaal (G&I) en is onderdeel van het Landelijk Bureau van D66. Het Landelijk Bureau is het kloppend hart van de politieke vereniging D66, waarbij vrijwilligersmanagement en het ontsluiten en verbinden van de kennis, kunde en energie binnen de partij voorop staan.

Het werk van de Secretaris PPC valt onder de verantwoordelijkheid van de Directeur van de Van Mierlo Stichting, tevens manager van het gehele cluster G&I. De werkzaamheden van de Van Mierlo Stichting vallen op hun beurt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Van Mierlo Stichting.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor bij voorkeur 38 uur (32 uur is bespreekbaar) per week, vanaf 16 oktober aanstaande. In eerste instantie bieden wij een dienstverband van een jaar, met uitzicht op verlenging. De standplaats is het Landelijk Bureau in Den Haag, maar je werkzaamheden vinden met regelmaat in de weekends en in het buitenland plaats. De functie is ingeschaald in schaal 10 van de BBRA (volledige werkweek is 38 uur, exacte periodiek afhankelijk van je werkervaring). Het Landelijk Bureau kent 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding op basis van OV 2e klasse en een pensioenregeling. Je werkt in een karakteristiek pand, waar met betrokken en enthousiaste collega’s hard wordt gewerkt, en waar zeker ook veel wordt gelachen.

Belangstelling?

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij de huidige Secretaris PPC, Roel van den Tillaart, via r.vandentillaart@d66.nl. Praktische vragen over de procedure kun je stellen door een mail te sturen aan vacature@d66.nl.

Solliciteren kan tot en met 27 september 2017, door een motivatiebrief en CV te sturen naar het Landelijk Bureau t.a.v. Joost Sneller (clustermanager Gedachtegoed en Internationaal / directeur Van Mierlo Stichting) via vacature@d66.nl. De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 2 oktober. Een eventueel tweede gesprek vindt de week daarop plaats.

Een korte online screening (Google opdracht) maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Laatst gewijzigd op 20 september 2017