Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Onderzoek

De Van Mierlo Stichting doet momenteel onderzoek naar onderstaande thema's

Europa in een veranderende wereld

In de afgelopen is zowel de Europese Unie zelf, als de context waarbinnen zij moet opereren, ingrijpend veranderd. Wat zou de visie van sociaal-liberalen op dit nieuwe Europa moeten zijn? En welke nieuwe ideeën voor de toekomst van de Europese Unie kunnen we putten uit de sociaal-liberale filosofie?

De canon van het sociaal-liberalisme

Van het algemeen kiesrecht tot de moderne verzorgingsstaat: sociaal-liberalen stonden aan de basis van vele revoluties in de Nederlandse politiek. Deze canon van het sociaal-liberalisme vertelt voor het eerst de rijke geschiedenis van deze politieke stroming.

China en Economische Veiligheid

De Chinese economie ontwikkelt zich in een hoog tempo. De Mr. Hans van Mierlo Stichting stelt de vraag wat voor maatregelen Nederland zou kunnen en moeten nemen om de Nederlandse economische veiligheid te waarborgen.

Visie op migratie

Migratie is een gedeelde Europese realiteit. In deze publicatie onderzoeken wij een duurzaam perspectief op asiel en de integratie van nieuwkomers. De Mr. Hans van Mierlo Stichting stelt de vraag: hoe kan Europa migratie in betere banen leiden?

Profiling & Algoritmes

Op allerlei vlakken worden beslissingen niet langer door mensen gemaakt, maar door algoritmes. De Mr. Hans van Mierlo Stichting onderzoekt de vraag wat deze verschuiving naar een data-gestuurde beoordeling betekent voor ‘het individu’ en de positie van de mens in de maatschappij.

Kansen(on)gelijkheid

Met de groeiende welvaart in Nederland is meer onzekerheid gekomen en een ongelijke verdeling van kansen. Waar staat kansengelijkheid onder druk in onderwijs, werk en sociale zekerheid?

Robotisering in goede banen

Robotisering heeft grote invloed op ons leven. Het biedt nieuwe kansen, maar het is niet zeker dat deze kansen gelijkmatig terecht komen. De Mr. Hans van Mierlo Stichting onderzoekt de veranderingen op de arbeidsmarkt door robottechnologie.

Risico-averse overheid

Gedragsbeïnvloeding via overheidsbeleid werpt fundamentele en klassieke politieke vragen op. De Mr. Hans van Mierlo Stichting stelt de vraag centraal waar de grenzen van overheidsbeleid liggen als het gaat om het beïnvloeden of sturen van individueel gedrag.