Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Redactieraad Idee

Elke Idee komt tot stand onder verantwoordelijkheid van een redactieraad. De raad geeft richting, houdt toezicht en doet dienst als klankbord voor de hoofdredacteur. Ook zijn leden van de redactieraad ambassadeurs voor idee binnen en buiten D66. De huidige redactieraad bestaat uit wetenschappers, maatschappelijk ondernemers, en zelfstandigen met praktische kennis, strategische belangstelling en inhoudelijke betrokkenheid.

Redactie Idee

Idee is het politiek-wetenschappelijk tijdschrift van de Van Mierlo Stichting en verschijnt vier keer per jaar. Idee komt tot stand door een redactie van vrijwilligers, ondersteund door hoofd- en eindredactie vanuit de Van Mierlo Stichting. Verder wordt de redactie ondersteund door een redactieraad, die richting geeft aan en toezicht houdt op Idee. Voor vragen,…

Medewerkers

Wie werken bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting?

De Permanente Programmacommissie (PPC)

De PPc is verantwoordelijk voor het aanscherpen en verdiepen van het verkiezingsprogramma van D66

Bestuur

Wie zit in het bestuur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting?