Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Bestuur

Het bestuur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting is verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het jaarprogramma van de Stichting, de wijze van werving van gelden, en het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding daarvan.

Jan Willem Holtslag

Jan Willem Holtslag

Voorzitter Van Mierlo Stichting