Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Bestuur

Het bestuur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting is verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het jaarprogramma van de Stichting, de wijze van werving van gelden, en het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding daarvan.

Menno Snel

Menno Snel

Voorzitter

Rob Meijer

Rob Meijer

Penningmeester

Annet Aris

Annet Aris

Algemeen Bestuurslid

Margot Scheltema

Margot Scheltema

Algemeen Bestuurslid