Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

De Permanente Programmacommissie (PPC)

De Permanente Programmacommissie D66 (PPC) is in opdracht van het Landelijk bestuur belast met de verantwoordelijkheid voor het voortdurend aanscherpen, verdiepen en verbreden van de verschillende verkiezingsprogramma’s van D66. De commissie heeft bovendien als taak  de samenhang van het politieke programma te bewaken. Zij adviseert het LB en partij leden over  resoluties, politieke moties en amendementen.

(Concept)programma’s en programma-onderdelen die tot stand zijn gekomen onder de auspiciën van de PPC worden uiteindelijk doorgeleid naar het Congres, alwaar er over gestemd wordt. De voorzitter van de PPC wordt door het Landelijk Bestuur benoemd. De PPC is dus een bestuurscommissie, die onder de verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuur valt. Het secretariaat van de PPC is belegd bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Verder worden ad hoc op uitnodiging van de voorzitter vrijwillige (expert)projectleden aan het team toegevoegd waar en wanneer nodig.

De flexibele werkwijze van de PPC met een naar behoefte uit te breiden schil van vrijwilligers heeft als voordeel dat er ad-hoc een beroep kan worden gedaan op inhoudelijke expertise, waardoor de inhoudelijke kwaliteit van het werk van de PPC gewaarborgd is. Deze projectgroepen met (expert) vrijwilligers geselecteerd per projectvraag vormen samen met het waar nodig afstemmen met fracties, thema-afdelingen, en het Congres de kern van het goed functioneren van de PPC.

Voor vragen m.b.t. het werk van de PPC kunnen leden mailen naar: programmacommissie@d66.nl.

Annet Aris

Annet Aris

Voorzitter Permanente Programmacommissie

Susanne Dallinga

Susanne Dallinga

Secretaris Permanente Programmacommissie

Martin van Rossum

Martin van Rossum

Politiek-inhoudelijk Medewerker Verkiezingsprogramma

Anne van Veenstra

Anne van Veenstra

Lid Permanente Programmacommissie

Paul Teule

Paul Teule

Lid Permanente Programmacommissie

Beau Blijlevens

Beau Blijlevens

Lid Permanente Programmacommissie

Henk-Jan Oosterhuis

Henk-Jan Oosterhuis

Lid Permanente Programmacommissie