Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Podcast ‘Appèl’

De Mr. Hans van Mierlo Stichting heeft haar eigen podcast. In ‘Appèl’ zoeken we de verdieping bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Met interessante gasten, goede analyses en zorgvuldige redeneringen. De podcast is te vinden op meerdere platforms: iTunes, Spotify en Transistor.fm.

Aflevering 22: Representatie en inclusie in de Nederlandse politiek

Naast de corona-crisis kende 2020 ook een opleving van het debat over racisme en discriminatie. De Black Lives Matter beweging vestigde opnieuw de aandacht over hoe we met kleur en gender omgaan binnen de Nederlandse politiek en maatschappij. Deze aflevering te gast: Devika Partiman, sociaal activiste en oprichter van Stichting Stem op een Vrouw. Samen met presentator Daniël Schut gaat ze in gesprek over discriminatie, emancipatie, inclusieve vertegenwoordiging in de politiek, en het belang van rolmodellen.

Aflevering 21: Sekswerkersrechten in Nederland

De corona-crisis heeft een zware impact gehad op de gehele samenleving en veel economische sectoren, en daarmee ook op de minder besproken sectoren zoals sekswerk. Aan tafel: Yvette Luhrs, sekswerker, activist en feministisch pornomaker, Joep Rotier, onafhankelijk onderzoeker naar o.a. de decriminalisering van sekswerk, en Ellen Bijsterbosch, D66-raadslid in Utrecht. Samen met presentator Daniël Schut gaan ze in gesprek over sekswerk, de rechten van sekswerkers en de impact van de corona-crisis op deze industrie.

Aflevering 20: De lange arm van Den Haag: Kiza Magendane over de toenemende transnationalisering

Kiza Magendane spreekt over zijn artikel in Idee over de kansen en valkuilen die de toenemende transnationalisering van identiteiten.

Aflevering 19: Het ongemak van oorlog en de Nederlandse militaire identiteit

Het schuurt tussen het 'idealistische' beeld dat in Nederland heerst van internationale (defensie)politiek en de harde realiteit waarmee militairen op vredesmissies uiteindelijk worden geconfronteerd. Nederland wil met haar militaire apparaat vooral 'goed doen', maar lijkt hierbij soms bijna voorbij te lopen aan het feit dat het toch echt om oorlog gaat.

Aflevering 18: Visies op Europa en Duits voorzitterschap

Duitsland is in de tweede helft van 2020 de voorzitter van de Europese Unie. Wat kunnen we verwachten van dit voorzitterschap en wat is de rol van Nederland, en D66 ten opzichte van de EU? We praten er over met Dr. Afke Groen, wetenschappelijk medewerker van de van Mierlo Stichting, en Dr. Hanco Jürgens, Wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut.

Aflevering 17: Soevereiniteit & Big Tech

Door de coronacrisis kijken overheden naar grote tech-bedrijven. De dreiging van toenemende surveillance hangt in de lucht. In deze podcast is Marleen Stikker te gast, oprichter en directeur van Waag en auteur van 'Het internet is stuk (maar we kunnen het repareren)'.

Aflevering 16: Technologie in tijden van crisis

De huidige Corona-crisis brengt het debat over tech en surveillance in een stroomversnelling. Te gast in deze podcast is Marietje Schaake, zij gaat in gesprek met Daniël Schut over technologie in tijden van crisis.

Aflevering 15: Kansengelijkheid

Te gast is gezondheidseconoom Xander Koolman over kansenongelijkheid in Nederland. Presentator Daniel Schut gaat met Koolman in gesprek over verschillen in het onderwijs en de gezondheidszorg. Twee nieuwe afleveringen van Appèl

Duitsland is in de tweede helft van 2020 de voorzitter van de Europese Unie. Wat kunnen we verwachten van dit voorzitterschap? En is de huidige opstelling van Nederland tegenover de EU terecht? Te gast zijn Hanco Jürgens en Afke Groen.

Nederland wil met haar militaire apparaat vooral 'goed doen', maar lijkt hierbij soms bijna voorbij te lopen aan het feit dat het toch echt om oorlog gaat. Hebben wij een te naïef of idealistisch beeld van vredesmissies en de inzet van ons leger? Te gast zijn Christ Klep en Tine Molendijk.

Aflevering 14: De toegang tot het recht

Iedere burger wordt geacht de wet te kennen, maar zijn we ook echt betrokken bij de wet? Is de toegang tot het recht wel goed geregeld in ons land? . In deze podcast zal het gaan over onder andere rechtshulp en lekenrechtspraak. Aan tafel: Marijke Malsch, Mies Westerveld, Benard de Leest en Daniël Schut als presentator.

Aflevering 13: De erfenis van D66

D66 bestond in 2016 vijftig jaar en Daniël Boomsma schreef toen het boek 'De keuze van D66'. In deze podcast zal Daniël Boomsma een overzicht geven van de partijgeschiedenis, van de radicale ideeën van Van Mierlo tot de huidige partij. Aan tafel: Daniël Boomsma en Daniël Schut als presentator.

Aflevering 12: De kosten van de zorg

In deze aflevering hebben we het over de kosten van de zorg. Zijn zorgkosten af te wegen in geld of moeten we meer kijken naar welvaart? Aan tafel zitten Michiel Verkoulen, Bram Wouterse en Daniël Schut als presentator.

Aflevering 11: In gesprek met de Denker des Vaderlands

In deze aflevering gaan we het hebben over onze gedeelde publieke sfeer. De maatschappelijke ruimte waarin we politieke ideeën bespreken, soms felle debatten voeren, kiezen en stemmen. Dit bespreken wij vandaag met een speciale gast: de Denker des Vaderlands. Met Daan Rovers en Coen Brummer.

Aflevering 10: De canon van het sociaal-liberalisme

De Van Mierlo Stichting publiceert vandaag een nieuw boek: De canon van het sociaal-liberalisme. Hierin wordt voor het eerst de rijke geschiedenis van deze stroming beschreven. Vandaag zitten wij aan tafel met een aantal auteurs die een bijdrage hebben geleverd aan De canon van het sociaal-liberalisme. Met Joost Sneller, Tonko van Leeuwen, Marthe van Hesselmans, Susanne Dallinga, Vincent Hoffmans en Coen Brummer.

Aflevering 9: De politieke erfenis van Hans van Mierlo

Deze podcast is opgenomen op de dag dat de naamgever van ons wetenschappelijk bureau jarig zou zijn geweest, namelijk: Hans van Mierlo, ofwel H.A.F.M.O. In politieke kringen behoeft hij nauwelijks introductie. Hij was de belangrijkste oprichter en lange tijd hét gezicht van D66, onder meer in het iconische reclamespotje van die partij uit 1967. Wat is zijn erfenis geweest voor de Nederlandse politiek en D66 in het bijzonder? Met Hubert Smeets, Daniël Boomsma en Coen Brummer.

Aflevering 8: Richard Rorty en het pragmatisme

D66 wordt wel eens een pragmatische partij genoemd. Maar wat is pragmatisme eigenlijk? Welke consequenties heeft het aanvaarden van pragmatisme voor het politiek denken? En hoe kunnen antwoorden op deze vragen van betekenis zijn in het hedendaagse politieke debat? Die vragen behandelen we aan de hand van het denken van één van de grondleggers van het pragmatisme: de filosoof en uitgesproken pragmatist Richard Rorty geboren in 1931 en overleden in 2007. Met Bert van den Brink, Victor Gijsbers, Dirk-Jan van Vliet en Coen Brummer.

Aflevering 7: Robotisering: een kansrijke toekomst voor iedereen?

Robots zijn slimmer dan wij, sterker dan wij en voor je het weet stelen ze onze banen en nog veel erger: onze autonomie. Het is maar een greep uit de doemscenario's die voorbij komen. Maar wat is waar? Is er nog zoiets als een arbeidsmarkt in de toekomst en wat is de rol van de overheid om dit alles in goede banen te leiden? Met Bennie Mols, Gu van Rhijn, Susanne Dallinga en Coen Brummer.

Aflevering 6: John Stuart Mill is jarig!

Vandaag is de verjaardag van de grote Britse filosoof John Stuart Mill. Had de oude denker nog geleefd, dan zou hij vandaag 213 jaar zijn geworden. Welke momenten waren bepalend voor Mill's leven en denken? Wat maakte hem één van de grote liberalen van de negentiende eeuw? Met Coen Brummer en Daniël Boomsma.

Aflevering 5: Vertrouwen in de toekomst?

Ondanks stijgende welvaart, dalende criminaliteit en een hogere levensverwachting voelt een deel van de mensen in Nederland zich niet rijker, veiliger of beter over hun eigen toekomst. Hoe is dit verschil te verklaren? We gaan in gesprek over vooruitgangsdenken en doemdenken. Met Maarten Boudry, Hidde Boersma en Coen Brummer als interviewer.

Aflevering 4: De risico-averse overheid

Met nieuwe wetenschappelijke kennis kan de burger beter gestuurd worden naar een gezonder leven. Gaat de overheid te ver, of niet ver genoeg? In deze podcast onderzoeken we gedragsbeïnvloeding door de overheid. Met Denise de Ridder, Joel Anderson en Coen Brummer als interviewer.

Aflevering 3: Waarom is burgerschap hot?

Wie de afgelopen tijd de kranten en opiniebladen opensloeg, kon niet om het woord ‘burgerschap’ heen. Maar wat is burgerschap precies? Wat is voor sociaal-liberalen burgerschap? En is die sociaal-liberale visie op burgerschap terug te zien in het regeerakkoord? Met Willemijn Rinnooy Kan, Daniël Boomsma en Coen Brummer als interviewer.

Aflevering 2: De Vrijzinnig-Democratische Bond

De Vrijzinnig-Democratische Bond was een partij uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Progressief, vooruitstrevend, en volgens sommigen een vroege voorloper van het huidige D66. Wat kunnen we leren van deze club van democratische vernieuwers en wat is dan precies hun waarde voor ons, vandaag? Met Meine Henk Klijnsma, Dick Pels en Coen Brummer als interviewer.

Aflevering 1: Crisis in onze democratie?

Is onze democratie in crisis? In deze aflevering praten we over het rapport van de staatscommissie Parlementair Stelsel en over het stevige internationale debat dat gaande is over de vraag hoe breed de steun voor onze liberale democratie nu precies is. Met Carinne Elion, Tom van der Meer en Coen Brummer als interviewer.