Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Podcast ‘Appèl’

De Mr. Hans van Mierlo Stichting heeft haar eigen podcast. In ‘Appèl’ zoeken we de verdieping bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Met interessante gasten, goede analyses en zorgvuldige redeneringen. De podcast is te vinden op meerdere platforms: iTunes, Spotify en Transistor.fm.

Aflevering 12: De kosten van de zorg

In deze aflevering hebben we het over de kosten van de zorg. Zijn zorgkosten af te wegen in geld of moeten we meer kijken naar welvaart? Aan tafel zitten Michiel Verkoulen, Bram Wouterse en Daniël Schut als presentator.

Aflevering 11: In gesprek met de Denker des Vaderlands

In deze aflevering gaan we het hebben over onze gedeelde publieke sfeer. De maatschappelijke ruimte waarin we politieke ideeën bespreken, soms felle debatten voeren, kiezen en stemmen. Dit bespreken wij vandaag met een speciale gast: de Denker des Vaderlands. Met Daan Rovers en Coen Brummer.

Aflevering 10: De canon van het sociaal-liberalisme

De Van Mierlo Stichting publiceert vandaag een nieuw boek: De canon van het sociaal-liberalisme. Hierin wordt voor het eerst de rijke geschiedenis van deze stroming beschreven. Vandaag zitten wij aan tafel met een aantal auteurs die een bijdrage hebben geleverd aan De canon van het sociaal-liberalisme. Met Joost Sneller, Tonko van Leeuwen, Marthe van Hesselmans, Susanne Dallinga, Vincent Hoffmans en Coen Brummer.

Aflevering 9: De politieke erfenis van Hans van Mierlo

Deze podcast is opgenomen op de dag dat de naamgever van ons wetenschappelijk bureau jarig zou zijn geweest, namelijk: Hans van Mierlo, ofwel H.A.F.M.O. In politieke kringen behoeft hij nauwelijks introductie. Hij was de belangrijkste oprichter en lange tijd hét gezicht van D66, onder meer in het iconische reclamespotje van die partij uit 1967. Wat is zijn erfenis geweest voor de Nederlandse politiek en D66 in het bijzonder? Met Hubert Smeets, Daniël Boomsma en Coen Brummer.

Aflevering 8: Richard Rorty en het pragmatisme

D66 wordt wel eens een pragmatische partij genoemd. Maar wat is pragmatisme eigenlijk? Welke consequenties heeft het aanvaarden van pragmatisme voor het politiek denken? En hoe kunnen antwoorden op deze vragen van betekenis zijn in het hedendaagse politieke debat? Die vragen behandelen we aan de hand van het denken van één van de grondleggers van het pragmatisme: de filosoof en uitgesproken pragmatist Richard Rorty geboren in 1931 en overleden in 2007. Met Bert van den Brink, Victor Gijsbers, Dirk-Jan van Vliet en Coen Brummer.

Aflevering 7: Robotisering: een kansrijke toekomst voor iedereen?

Robots zijn slimmer dan wij, sterker dan wij en voor je het weet stelen ze onze banen en nog veel erger: onze autonomie. Het is maar een greep uit de doemscenario's die voorbij komen. Maar wat is waar? Is er nog zoiets als een arbeidsmarkt in de toekomst en wat is de rol van de overheid om dit alles in goede banen te leiden? Met Bennie Mols, Gu van Rhijn, Susanne Dallinga en Coen Brummer.

Aflevering 6: John Stuart Mill is jarig!

Vandaag is de verjaardag van de grote Britse filosoof John Stuart Mill. Had de oude denker nog geleefd, dan zou hij vandaag 213 jaar zijn geworden. Welke momenten waren bepalend voor Mill's leven en denken? Wat maakte hem één van de grote liberalen van de negentiende eeuw? Met Coen Brummer en Daniël Boomsma.

Aflevering 5: Vertrouwen in de toekomst?

Ondanks stijgende welvaart, dalende criminaliteit en een hogere levensverwachting voelt een deel van de mensen in Nederland zich niet rijker, veiliger of beter over hun eigen toekomst. Hoe is dit verschil te verklaren? We gaan in gesprek over vooruitgangsdenken en doemdenken. Met Maarten Boudry, Hidde Boersma en Coen Brummer als interviewer.

Aflevering 4: De risico-averse overheid

Met nieuwe wetenschappelijke kennis kan de burger beter gestuurd worden naar een gezonder leven. Gaat de overheid te ver, of niet ver genoeg? In deze podcast onderzoeken we gedragsbeïnvloeding door de overheid. Met Denise de Ridder, Joel Anderson en Coen Brummer als interviewer.

Aflevering 3: Waarom is burgerschap hot?

Wie de afgelopen tijd de kranten en opiniebladen opensloeg, kon niet om het woord ‘burgerschap’ heen. Maar wat is burgerschap precies? Wat is voor sociaal-liberalen burgerschap? En is die sociaal-liberale visie op burgerschap terug te zien in het regeerakkoord? Met Willemijn Rinnooy Kan, Daniël Boomsma en Coen Brummer als interviewer.

Aflevering 2: De Vrijzinnig-Democratische Bond

De Vrijzinnig-Democratische Bond was een partij uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Progressief, vooruitstrevend, en volgens sommigen een vroege voorloper van het huidige D66. Wat kunnen we leren van deze club van democratische vernieuwers en wat is dan precies hun waarde voor ons, vandaag? Met Meine Henk Klijnsma, Dick Pels en Coen Brummer als interviewer.

Aflevering 1: Crisis in onze democratie?

Is onze democratie in crisis? In deze aflevering praten we over het rapport van de staatscommissie Parlementair Stelsel en over het stevige internationale debat dat gaande is over de vraag hoe breed de steun voor onze liberale democratie nu precies is. Met Carinne Elion, Tom van der Meer en Coen Brummer als interviewer.