Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

‘Het verleden in de rug’ – De geschiedenis van D66

In 1966 werd D66 opgericht om een nieuwe, vitale democratie tot stand te brengen en de kloof tussen burger en politiek te dichten. Ze stelde zich ten doel om ‘voor Nederland en, zo mogelijk, andere landen bij te dragen tot de geestelijke en materiële ontplooiing van alle mensen, ongeacht hun levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, taal, maatschappelijke afkomst of sexe.’ (Verkiezingsprogramma ’67).

Inmiddels bestaat de partij 50 jaar en heeft het een rijke geschiedenis, van levendige congressen, symposia en andere partijbijeenkomsten tot vurige parlementaire debatten en regeringsperiodes, en doorwrochte pamfletten en beschouwingen. Hoe heeft het gedachtegoed zich in de afgelopen vijf decennia ontwikkeld? Wat kunnen we ervan leren? Voor iedereen die zich de partijgeschiedenis eigen wil maken, biedt de Van Mierlo Stichting een cursus over 50 jaar D66 aan de hand van belangrijke documenten uit het verleden: van het Appèl aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie (1966), toespraken van Hans van Mierlo en Jan Terlouw, tot Een reden van bestaan (1985) en het sociaal-liberaal pamflet de Voorzet (1998) van de beweging ‘Opschudding’.

De cursus wordt gegeven door wetenschappelijk medewerker Daniël Boomsma, samensteller van De keuze van D66 (te koop in onze webshop), dat een groot aantal belangrijke toespraken en pamfletten en essays  uit de partijgeschiedenis bevat.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via vanmierlostichting@d66.nlHier kunt u meer informatie vinden over het organiseren van een bijeenkomst.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018