Help ons het sociaal-liberaal gedachtegoed groot te maken

Publicaties

De Van Mierlo Stichting helpt door het uitgeven van publicaties het sociaal-liberale gedachtegoed verbreden en verdiepen

Webshop

Bestel hier alle publicaties van de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Richtingwijzers

De Mr. Hans van Mierlo Stichting heeft de vijf richtingwijzers uitgewerkt in essays

Nieuwe ronde, echte kansen: Een sociaal-liberale visie op de toekomst van werk

Hoe zien we de toekomst van werk? Flexibel of vast of geen van beide? De Van Mierlo Stichting zet haar visie uiteen voor een arbeidsmarkt die is toegerust op verandering.

Van opgelegde naar oprechte participatie

Meer eigen verantwoordelijkheid is niet hetzelfde als zomaar taken 'over de schutting gooien'

Ordening op Orde

Hoe organiseren we de zorg? Hoe houden we de bankensector stabiel? Hoe richten we Nederland in?

Europa: voorwaarde voor vrijheid

Waarom zeggen wij 'ja' tegen de Europese Unie?

Liberal perspectives on European integration

Wat willen we bereiken met een Europese gemeenschap? En hoe moet die er uitzien?

De toekomst van werk: Alles Flex?

De arbeidsmarkt in Nederland flexibiliseert al jaren sterk en daardoor is er vraag naar een nieuw bestel. Maar wat vinden we nu eigenlijk belangrijk als het gaat om de toekomst van werk?

Zorg van mensen onderling

Om de zorg toekomstbestendig te maken, is een omslag nodig

Cultuur is van iedereen

Het Nederlandse kunst- en cultuurbestel is voortdurend in beweging, welke rol speelt de overheid hierbij?

Coen Brummer: Vuile Handen

Macht en ideeën kunnen botsen binnen de politiek, hoe gaan denkers daarmee om?

Europa & identiteit

How European are you?

Krimp op eigen kracht

Demografische krimp wordt neergezet als enorm probleem, maar wat is er daadwerkelijk aan de hand?