Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Publicaties

De Van Mierlo Stichting helpt door het uitgeven van publicaties het sociaal-liberale gedachtegoed verbreden en verdiepen

Webshop

Bestel hier alle publicaties van de Mr. Hans van Mierlo Stichting

De richtingwijzers van D66

De Mr. Hans van Mierlo Stichting heeft de vijf richtingwijzers uitgewerkt in essays

Ordening in de Dreiging

Tijdens het Van Mierlo Symposium 2018 verkenden sprekers uit de wereld van politiek, wetenschap en defensie deze uiterst urgente vraagstukken op het gebied van internationele veiligheid. Deze publicatie bevat hun bijdragen.

Over Medische Ethiek Gesproken

Actuele ethische dilemma’s rond nieuwe biomedische technologie, het zelfgekozen levenseinde en kosten en grenzen in de zorg worden door verschillende auteurs vanuit verschillende visies belicht.

Van Nieuwkomer naar Nederlander

Een nieuwe lente, een nieuw kabinet, dezelfde migratievraagstukken. Wat maakt een vluchteling? Wie vangen we wel of niet op, in Europa of daarbuiten? En uiteindelijk: hoe worden nieuwkomers Nederlanders?

Nieuwe ronde, echte kansen: Een sociaal-liberale visie op de toekomst van werk

Hoe zien we de toekomst van werk? Flexibel of vast of geen van beide? De Van Mierlo Stichting zet haar visie uiteen voor een arbeidsmarkt die is toegerust op verandering.

Van opgelegde naar oprechte participatie

Meer eigen verantwoordelijkheid is niet hetzelfde als zomaar taken 'over de schutting gooien'

Ordening op Orde

Hoe organiseren we de zorg? Hoe houden we de bankensector stabiel? Hoe richten we Nederland in?

Europa: voorwaarde voor vrijheid

Waarom zeggen wij 'ja' tegen de Europese Unie?

Liberal perspectives on European integration

Wat willen we bereiken met een Europese gemeenschap? En hoe moet die er uitzien?

De toekomst van werk: Alles Flex?

De arbeidsmarkt in Nederland flexibiliseert al jaren sterk en daardoor is er vraag naar een nieuw bestel. Maar wat vinden we nu eigenlijk belangrijk als het gaat om de toekomst van werk?

Cultuur is van iedereen

Het Nederlandse kunst- en cultuurbestel is voortdurend in beweging, welke rol speelt de overheid hierbij?

Coen Brummer: Vuile Handen

Macht en ideeën kunnen botsen binnen de politiek, hoe gaan denkers daarmee om?

Europa & identiteit

How European are you?