Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de (meest recente) publicaties die de Van Mierlo Stichting heeft uitgebracht. Bij de publicaties kunt u online het werk inzien, maar ook direct een fysiek exemplaar bestellen. Ook vindt u daar aansluitende (Idee)-artikelen of andere interessante verbindingen met het thema en, indien mogelijk, relevante afleveringen van onze podcast Appèl.

Webshop

Bestel hier alle publicaties van de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Richtingwijzers

De Mr. Hans van Mierlo Stichting heeft de vijf richtingwijzers uitgewerkt in essays

De canon van het sociaal-liberalisme

Van het algemeen kiesrecht tot de moderne verzorgingsstaat: sociaal-liberalen stonden aan de basis van vele revoluties in de Nederlandse politiek. Deze canon van het sociaal-liberalisme vertelt voor het eerst de rijke geschiedenis van deze politieke stroming.

De gekozen burgemeester, maar hoe?

Al sinds 1966 pleit D66 voor de gekozen burgemeester. Daan Elling, verbonden aan de Van Mierlo Stichting, analyseert de mogelijkheden en komt met een aanbeveling voor een variant.

Algoritmes en lokale overheden

Algoritmes kunnen ongelijkheden vergroten en de keuzevrijheid van mensen beperken," aldus Laura de Vries in 'Algoritmes en lokale overheden'.

Burgerschap. Een sociaal-liberale visie

Wat bindt burgers? En wat maakt hen tot een gemeenschap?

Kansengelijkheid is toe aan herkansing

Met de groeiende welvaart in Nederland is meer onzekerheid gekomen en een ongelijke verdeling van kansen. Waar staat kansengelijkheid onder druk in onderwijs, werk en sociale zekerheid?

Robotisering in goede banen

In deze publicatie onderzoekt de Mr. Hans van Mierlo Stichting de veranderingen op de arbeidsmarkt door robottechnologie.

Wat is sociaal-liberalisme?

In welke traditie staan hedendaagse sociaal-liberalen? Een beschrijving van het sociaal-liberalisme in de Nederlandse politieke geschiedenis en een schets van een agenda voor de toekomst. Met voorwoord van Rob Jetten.

De Nederlandse Tijger

Drie toespraken van Hendrik Pieter Marchant, de 'Nederlandse Tijger' uitgegeven.

New in Europe: A vision on migration

Hoe kan Europa migratie in betere banen leiden? Een duurzaam perspectief op EU asielbeleid en de integratie van nieuwkomers in verschillende Europese landen.

De toekomst van Europa

Vijf denkers over de EU van morgen.

Ordening in de Dreiging

Tijdens het Van Mierlo Symposium 2018 verkenden sprekers uit de wereld van politiek, wetenschap en defensie deze uiterst urgente vraagstukken op het gebied van internationele veiligheid. Deze publicatie bevat hun bijdragen.

Over Medische Ethiek Gesproken

Actuele ethische dilemma’s rond nieuwe biomedische technologie, het zelfgekozen levenseinde en kosten en grenzen in de zorg worden door verschillende auteurs vanuit verschillende visies belicht.

Van Nieuwkomer naar Nederlander

Een nieuwe lente, een nieuw kabinet, dezelfde migratievraagstukken. Wat maakt een vluchteling? Wie vangen we wel of niet op, in Europa of daarbuiten? En uiteindelijk: hoe worden nieuwkomers Nederlanders?

Nieuwe ronde, echte kansen: Een sociaal-liberale visie op de toekomst van werk

Hoe zien we de toekomst van werk? Flexibel of vast of geen van beide? De Van Mierlo Stichting zet haar visie uiteen voor een arbeidsmarkt die is toegerust op verandering.

Ordening op Orde

Hoe organiseren we de zorg? Hoe houden we de bankensector stabiel? Hoe richten we Nederland in?

Europa: voorwaarde voor vrijheid

Waarom zeggen wij 'ja' tegen de Europese Unie?

Liberal perspectives on European integration

Wat willen we bereiken met een Europese gemeenschap? En hoe moet die er uitzien?

De toekomst van werk: Alles Flex?

De arbeidsmarkt in Nederland flexibiliseert al jaren sterk en daardoor is er vraag naar een nieuw bestel. Maar wat vinden we nu eigenlijk belangrijk als het gaat om de toekomst van werk?

Cultuur is van iedereen

Het Nederlandse kunst- en cultuurbestel is voortdurend in beweging, welke rol speelt de overheid hierbij?

Vuile handen

Macht en ideeën kunnen botsen binnen de politiek, hoe gaan denkers daarmee om?

Europa en identiteit

How European are you?