Doneer aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting

Ordening op orde

OrdeningopordeVoorbij een discussie over de markt en staat

Ordeningsvraagstukken (Hoe organiseren we de zorg? Hoe houden we de bankensector stabiel?) liggen in het hart van de politieke besluitvorming. Vaak gaat het in de politiek immers om de verdeling van schaarse goederen (zoals zorg) en het organiseren van invloed, zoals bijvoorbeeld op de bankensector. De manier waarop we dit doen noemen we ordening.

In deze publicatie gaan we na welke rol sociaal-liberalen zien voor drie manieren van ordenen (het Marktprincipe, het Bureaucratieprincipe en het Relatieprincipe), en wie volgens deze principes zouden kunnen werken (de actoren: marktpartijen, publieke instellingen of individuen). We laten aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe sociaal-liberalen deze principes in de praktijk zouden kunnen                                                                           brengen, en welke actoren daar bij zouden kunnen horen.

U kunt de publicatie in de webshop bestellen.

Ook beschikbaar als pdf.

Laatst gewijzigd op 16 april 2020